06.06.2017 tutvustati Lissabonis EMCDDA poolt European Drug Report 2017

11 aastat
liikluspsühholoogilist nõustamist
15 aastat
riskivältimise koolitusi
2046
läbiviidud koolitust
36510
edukalt läbinut