06.06.2017 tutvustati Lissabonis EMCDDA poolt European Drug Report 2017

11 aastat
liikluspsühholoogilist nõustamist
16 aastat
riskivältimise koolitusi
2191
läbiviidud koolitust
40359
edukalt läbinut